Online-resursen för dig som lär dig svenska


Det här och mycket mer innehåller Midioma

Artiklar
Artiklarna är längre texter och handlar om glimtar ur vardagslivet, spännande eller vardagliga situationer, olika sätt att leva, traditioner, historia, geografi och mycket annat.

Alla artiklar slutar med ett par övningar som anknyter till texten.

Det är allt fler som lär sig svenska runt om i världen. För att möta ett ökat intresse för Sverige och svenska språket finns nu Midioma.

Kultur
På den här sidan finns recensioner av böcker och filmer. Det finns också porträtt av artister, författare, konstnärer eller andra kända svenskar. Läsarna kan också önska sina favoritporträtt.

Recensionerna ger ett omdöme om hur svårt språket är att förstå.

Texterna slutar med ett par övningar på ordförrådet.

Noveller
Här finns korta historier med ett öppet slut som oftast handlar om ett dilemma och kan fungera som diskussionsunderlag i smågrupp eller helklass. Kursdeltagarna kan uppmuntras att själva skriva ett slut, enskilt eller tillsammans med någon annan och därefter läsa upp och diskutera de olika lösningarna på dilemmat.

Novellerna har också ett par övningar på ordförrådet.

Kortare texter
Här finns notiser och korta texter ofta om aktuella ämnen under de senaste åren.

Texterna slutar ibland med ett par övningar på ordförrådet.

Korsord
Korsorden är självrättande. En del korsord bygger på ord från olika texter i Midioma och andra från speciella teman.
Recept
Här finns recept på lättlagad svensk mat. Om det är svårt att få tag i ingredienserna ges tips på alternativ.


Språk

Språkfrågor
Här finns svar på vanliga språkfrågor och övningar.

Uttryck
På sidan finns förklaringar och exempel på fraser och idiomatiska uttryck som inte alltid är så självklara.

Nya ord
Hela tiden kommer det in nya ord i språket och gamla ord får nya betydelser. Mycket av detta kan du läsa mer om i Midioma.